Overzicht

Verlenging machtiging uithuisplaatsing.

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.205.266/01 (zaaknummer rechtbank Midden-Nederland: C/16/422584 / JL RK 16-545)

beschikking van 16 maart 2017

inzake

[verzoekster] ,

wonende in [A] , verzoekster in hoger beroep, verder te noemen: de moeder, advocaat: mr. M. Cortet te Utrecht, voorheen mr. R.W. de Gruijl te Rotterdam,

en William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, (gecertificeerde instelling) kantoorhoudende te Amsterdam, verweerster in hoger beroep, verder te noemen: de GI. Als overige belanghebbende is aangemerkt:

[de pleegouders],

verder te noemen: de pleegouders.

1 Het geding in eerste aanleg

Het hof verwijst voor het geding in eerste aanleg naar de beschikking van de kinderrechter in de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Lelystad, van 1 november 2016, uitgesproken onder voormeld zaaknummer.

2 Het geding in hoger beroep