Overzicht

‘Politiemeldingen aan Veilig Thuis voor verbetering vatbaar’

De meldingen aan Veilig Thuis door de politie zijn voor verbetering vatbaar. Dat stelt minister Blok van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een onderzoek naar de politiemeldingen aan Veilig Thuis. De helft van de politie-eenheden stuurt informatie uit het politiesysteem over huiselijk geweld ongefilterd door. Dit zorgt voor een hoge werkdruk bij Veilig Thuis.

Beoordeling

In de voortgangsrapportage van oktober werd gemeld dat Veilig Thuis-organisaties veel werk hebben aan het beoordelen van politiemeldingen. Daarom werd in opdracht van minister Blok van VenJ een actiegericht onderzoek gestart. Het onderzoek bevestigt dat medewerkers in de front-office van Veilig Thuis de meldingen moeten filteren, analyseren, bewerken en aanvullen, voordat zij over kunnen gaan tot een goede weging. Er wordt ook ongezien informatie gedeeld die niet bestemd is voor Veilig Thuis.

Toename wachtlijsten

Het ongefilterd en ongezien doorzenden van data bij de politiemeldingen huiselijk geweld aan Veilig Thuis noemt Blok ‘kwetsbaar en onwenselijk’. In een Kamerbrief geeft hij aan dat de politie de afgelopen maanden al maatregelen heeft genomen om dit te verbeteren. “Om de verbeterslag te continueren zijn door de politie en door mij extra middelen vrijgemaakt”, aldus de minister. “Er is afgesproken dat de huidige ongefilterde en ongeziene werkstroom op 1 juli 2017 zodanig sterk is verbeterd dat Veilig Thuis ontlast wordt door de daling van het aantal slecht onderbouwde meldingen.”

De kwalitatief onvoldoende politiemeldingen zijn volgens Veilig Thuis een van de oorzaken van de toename van de wachtlijsten bij de organisatie. De politie is verantwoordelijk voor het grootste deel van de meldingen bij Veilig Thuis. Zo kwam in de eerste helft van 2016 ongeveer driekwart van het totaal aantal meldingen van de politie. Deze meldingsbereidheid van de politie wordt door Veilig Thuis wel zeer gewaardeerd, laat de minister in de Kamerbrief weten.