Over de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam (VJAR)

De VJAR is een specialistenvereniging die door bijeenkomsten en scholing probeert om het kwaliteitsniveau van de leden hoog te houden. Ook heeft de VJAR regelmatig overleg met Jeugdzorg Rotterdam en de rechtbank. De VJAR volgt de ontwikkelingen en nieuwe regelgeving kritisch en probeert ook op structurele wijze de rechten van jongeren te waarborgen, bijvoorbeeld door het organiseren van congressen. U kunt contact met de Vereniging Jeugdrecht Advocaten Rotterdam (VJAR) op nemen via info@vjar.nl.

Bestuursleden

Disclaimer

VJAR probeert u via deze website zo volledig en juist mogelijk te informeren. Ondanks deze zorg kan het zijn dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig of verlopen is. Daarom kunt u geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie. Voor specifieke en zekere informatie kunt u altijd contact opnemen. VJAR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de op deze website verstrekte informatie. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan grafische afbeeldingen en/of teksten van deze site te bewerken, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.