Enkele voorbeelden van hoe u met het recht in aanraking kan komen:

 

  • Bij een ondertoezichtstelling hoort Jeugdzorg in samenspraak met ouders beslissingen te nemen in het belang van de kinderen, maar dit verloopt niet altijd even goed.
  • Na een ingrijpende uithuisplaatsing dient hulpverlening zo spoedig mogelijk op te starten, zodat een kind weer snel in de vertrouwde thuisomgeving kan verblijven.
  • Soms worden ouders en Jeugdzorg het niet eens over het nut en de noodzaak van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. Ook kan de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling adviseren terwijl vrijwillige hulpverlening ook zou kunnen werken.

 

 

 

 

Wat kost een jeugdrechtadvocaat?

U kunt op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) zien of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Met een doorverwijzing door het Juridisch Loket (telefoon 0900-8020) krijgt u een korting van 53 euro op de eigen bijdrage die u voor een advocaat moeten betalen.