Enkele voorbeelden van hoe je als minderjarige met het recht in aanraking kan komen:

 

  • Soms loopt het thuis niet lekker, of heb je problemen op school.
  • Het kan gebeuren dat de Raad voor de Kinderbescherming het nodig vindt dat je een gezinsvoogd krijgt en dat de rechter hierover moet beslissen.
  • Bij de echtscheiding van je ouders wordt er niet naar jou geluisterd.
  • Je bent het niet eens met je verblijfplaats of de omgangsregeling.
  • Je krijgt te maken met politie, justitie, bureau HALT of de kinderrechter omdat je wordt verdacht van een strafbaar feit.
  • Jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming vindt het noodzakelijk dat je naar een gesloten Jeugdinstelling gaat, of naar een pleeggezin verhuist.

 

Wat kost een jeugdrechtadvocaat?

Bijstand van een jeugdrechtadvocaat is voor minderjarigen meestal gratis. Je advocaat is verplicht om jou en je ouders goed te informeren over de kosten.