VJAR bijeenkomst ‘Kinderen uit de Knel’

11-09-2017 16:00 - 17:30

Beste leden van de VJAR, rechters en griffiers,

Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst: Kinderen uit de Knel; onderzoeksrapport en samenwerking met de advocatuur op donderdag 28 september 2017 van 16.00 tot 17.30 uur in de Cromsael.

In 2017 is het rapport verschenen van drie jaar onderzoek naar de resultaten en effecten van Kinderen uit de Knel. In het rapport staat de ervaringen en belevingen van ouders en kinderen die zich in een complexe scheidingssituatie bevinden en de verandering na deelname aan Kinderen uit de Knel. Het onderzoek is uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam, het Lorentzhuis en de Academische Werkplaats Kindermishandeling (AWK). Carin Naber Van Halm en Riette Bloem van Kinderen Uit de Knel verzorgen op 28 september een lezing voor ons. Zij zullen vertellen over de uitkomsten van het onderzoek en de betekenis daarvan in de praktijk. Ook willen ze met ons van mening wisselen over een verbeterde samenwerking met de advocatuur.

Ouders in (v)echtscheidingen die er voor kiezen om deel te nemen aan de groepsaanpak van Kinderen uit de Knel wordt dringend geadviseerd de procedures tijdelijk stop te zetten. Of langere onduidelijkheid over bijvoorbeeld alimentatie ook echt beter is, zal van geval tot geval afhangen. Wellicht kan een goede samenwerking tussen advocatuur en Ouders uit de Knel leiden tot een meer casuïstische aanpak die recht doet aan de soms complexe echtscheidingsproblematiek.

Ik verzoek u allen zich zo snel mogelijk, maar uiterlijk 20 september voor 12.00 uur aan te melden op info@vjar.nl