Overzicht

Bericht aan ketenpartners over beperkte openstelling gerechten

Beste ketenpartner in het familie- en jeugdrecht,

 

Zoals u  weet, heeft de Rechtspraak in verband met de uitbraak van het coronavirus besloten vanaf dinsdag 17 maart 2020 de deuren van de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges (in beginsel) fysiek te sluiten. De behandeling van (zeer) urgente zaken gaat op dit moment door in alternatieve vorm, op afstand. Hierover kunt u meer lezen in de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak en in de tijdelijke regelingen zoals gepubliceerd op rechtspraak.nl.

 

Op dit moment werkt de Rechtspraak toe naar het weer op beperkte schaal openstellen van de gerechten voor het houden van fysieke zittingen. Door de rechtspraak zijn criteria geformuleerd die het wenselijk kunnen maken om een zaak fysiek te behandelen. Daarnaast gelden de coronamaatregelen vanuit de regering onverkort.
Een dezer dagen zal over de beperkte openstelling van de gerechten een bericht verschijnen op rechtspraak.nl. Voorafgaande aan dit bericht informeren wij u, als ketenpartner in het familie- en jeugdrecht, hier alvast over.

 

Uitgangspunt van de Rechtspraak blijft vooralsnog dat zaken die schriftelijk, telefonisch of via een beeldverbinding kunnen worden behandeld op die wijze zullen worden behandeld en afgedaan. Maar daarnaast zal worden toegewerkt naar het weer beperkt fysiek behandelen van zaken, als wordt voldaan aan bepaalde criteria. Binnen de Rechtspraak is bepaald dat de

familie-, jeugd- en (jeugd)strafzaken hierbij prioriteit zullen krijgen.

In welke mate er fysieke zittingen kúnnen plaatsvinden, is afhankelijk van de lokale situatie (bv gerechtsgebouw) en de lokale capaciteit.Hierbij zal sprake zijn van geleidelijke opschaling.

 

Per welke datum zittingen weer fysiek kúnnen plaatsvinden, staat op dit moment nog niet vast en is onder meer afhankelijk van wanneer de gerechtsgebouwen coronabestendig zijn gemaakt. Hierover zal snel duidelijkheid komen.

U wordt binnenkort nader geïnformeerd. Ook lokaal, vanuit de gerechten, zullen de lokale ketenpartners worden geïnformeerd.

Als u naar aanleiding hiervan vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, M. (Monique) van der Wel, via het e-mailadres: m.van.der.wel@rechtspraak.nl, of telefonisch via: 06 55 42 07 02.

 

We hopen dat we u hiermee op dit moment voldoende hebben geïnformeerd.

 

 

Met vriendelijke groet,

drs. M. (Monique) van der Wel,
Voorzitter Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht

en

E.A.M. (Liesbeth) Scheij,
Voorzitter Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht van de Hoven