Overzicht

Studiecentrum Kerckebosch organiseert praktijkdag over Gesloten Jeugdhulp

ZEIST – Studiecentrum Kerckebosch organiseert op maandag 19 november in Veenendaal de praktijkdag Gesloten Jeugdhulp in de praktijk.
Plaatsing in een gesloten instelling voor jeugdhulp is de zwaarste maatregel in het civiele recht die we kennen. Het aantal kinderen in de gesloten jeugdhulp neemt toe, constateerden kinderrechtenorganisatie Defence for Children en Unicef Nederland. De gesloten jeugdhulp is met regelmaat in het nieuws, veelal om te wijzen op zaken die niet goed lopen. Maar er gaat gelukkig ook heel veel goed.

Tijdens deze praktijkdag wordt uitgebreid aandacht besteed aan wat er binnen een gesloten instelling gebeurt, hoe een behandeling wordt vormgegeven, wie er bij worden betrokken, op welke wijze de jeugdige zelf participeert in dit proces en hoe deze wordt voorbereid op terugkeer in de samenleving. Tijdens de dag hoort men professionals die betrokken zijn bij een gesloten plaatsing, ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Zo zullen behandelaars ingaan op het proces binnen de instelling, komen een rechter, een advocaat en een gezinsvoogd aan het woord en zal vanuit wetenschappelijk perspectief onder meer de participatie van een jeugdige in dit proces belicht worden.

Onderwerpen die centraal staan:

 • De procedure tot aan de plaatsing gesloten jeugdhulp
 • Kinderrechtconforme toepassing van de gesloten jeugdhulp: hoe gaat het nu?
 • Licht verstandelijke beperking (LVB) in de gesloten jeugdhulp
 • Rol van de gezinsvoogd
 • Focus op preventie van gesloten jeugdzorg
 • De kinderrechter en de gesloten jeugdhulp
 • Positie van de advocaat in de hele procedure
 • Participatie bevorderen van jongeren bij besluitvormingsprocessen in de gesloten residentiële zorg

Bestemd voor juristen (academisch niveau bij:

 • JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp)
 • Gecertificeerde Instellingen
 • Gedragsdeskundigen/-wetenschappers
 • Wijkteams
 • Jeugd GGZ
 • Juristen bij gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren
 • (Jeugdrecht)advocaten
 • Kinderrechters

Belangstellenden voor de cursus kunnen zich aanmelden via:
https://www.kerckebosch.nl/zorg-welzijn/gesloten-jeugdhulp-de-praktijk-e1714